Ôn Ngôn không nói gì nữa, chuyện như thế này xảy ra ngay lập tức bên trên lân cận bản thân, quy mang lại thuộc thì vẫn là sẽ sở hữu được áp lực nặng nề tâm lý.

 

Thời máu oi bức, xúc cảm đeo khẩu trang chống bụi hơi bức bối, thế nên cô cũng tháo dỡ ra.

 

Vết thương trên mặt lộ ra, Khúc Tkhô giòn Ca cũng bị lag mình ngay tức thì hỏi: “Mặt của cô ấy bị làm thế nào thế? Tôi còn thắc mắc sao giữa ttách hè cổ nóng giãy này còn đeo khẩu trang y tế, còn tưởng là cô bị cảm sợ hãi lây sang đến con nít chứ?”

 

Đối cùng với Khúc Thanh Ca, Ôn Ngôn cảm thấy là không quan trọng đề xuất giấu giếm, bởi vì cô ấy nhất định không đủ can đảm thủ thỉ này mang lại Mục Đình Sâm biết: “Nếu như là tôi nói là, tôi bị chị em của Quý Á Nam bắt cóc cô bao gồm tin không? Suýt chút nữa là bị tiêu diệt trong tay bà ta, là bạn của Quý Á Nam, Kha Trăn cứu tôi, đó là vị bác sĩ Pháp y sẽ giám định ngón tay bị chặt đứt của Quý Á Nam, nói không chừng nhì fan cũng biết nhau đấy. Chuyện này Mục Đình Sâm lần khần, tôi cũng không đủ can đảm nói gì, cũng không muốn truy nã cứu vớt.”

 
Bạn đang xem: Đọc truyện nhà có manh thê cưng chiều

T2R51QbdNl5Xegmh8OykUfOVUJkiYZxrnKRRFSmPNK00C38BvCCoVdXPHO1aYIU/fn5jpdJSBoPJMMU0zfER6QKSSNT6hlqwVD8aSyFBxXtpzrKSHenfbQIolRB+s/LwqfpAs40mFibdMddvm0/1+H+AT7E5w3G5dG1o24VsPK2vS7AohupINaABjnB7LpXGttXH0FhV0mwo0pdDOqZwADSJ+hjMtqFnbSBtD4xzeMkmvwFxjovoU5vmQglJmMNTi9EISsy/WaTnqmp0R19pyF8aaE14o0d7vugB/wDviBr2QnXnxzieuQKHXMQJiYRC4dq/wz965eKCgdC6HiQiOHXGOY0XiSJNI4EkRdGZ9kOR1MpCCT1uyAJLmmWqVEXZ2r2Ao+pWS2k8FOWvF/4gGm/OaXCmlAPU8OZaAYcuc4Wp1fn4wKs8n53jn3H+Sya51kpIovLMcWi/RJlWy0kXiK2eTGuAhYUNwUs6toct8rJ7vZ5PFPkp0FWD1MyfOz7nIFgTHWOymckjBKxW+usw9ioW8Cy2ebLpFWkXMX+nWELt003kKBk2lRVMw4gAFtr+ORl/3qJjarwVWzT+NwAxO+vAg02TDaVT0lcM6JYB2mj2bx58dHp/gJdsV7g6TSH63/4GX/P4RjxCqAYeOqlFBM7FAbwOf39SvlqTKBbSuMtc9Qlj6PwN88iiZ1sc4JVmisaodfLvXrN5xrRsETLnaBhDcT9NN9074esiD2KRdk40ySg88UsiyCvAa1Zu9CJAzf8qzoe3Kf6hDaz+fJU9n8wxgztQV9/f+s3UU3Jc14dA/+FshDJk16j4v0uV2I9MaWwicEpirRen60J0qslJOv1fZdXwLI69rdMeFelJ3QMMlOb8J1SFEOzlR6mwYca0y75t/mT9WgrLbNextD+H2TolWdZWx8pUtfwL9F0Tq4uF3uMWitKFM0q1rKWyVjYghcK05e0vAwOT1ISvk4YeoLUijl5DkM6LunnPhVcFt0cy/zuJmXS1PHW3sq2giSu2SyS1hPFeU0r67KKySaNIm3/vjm7Kfir/sFvLA18Sbdavftdftsv4RuIdZAyon7DqYzBp9TNk3JKBR4rk1lQq2EaDBXvd2Nc4pMS6d5wt9OScACuQ/EcmhdNmAUWPCJNUzl9FC6rhMHqkGHCYOMf6Avi+0/aIig3croS5rJ/J5yxw/SzY0ZCJ2KKB89hbm616Xj+XQmGYbTn8+jT98aKmNzjaMBBXwzS4s2008V0M4YT165S08SV/a7OLeI7kCVZsepi/n6k2DhNYeTlBKJUU6/30VtzLWiM5PeLePVMIRZn7sIXM9wQJ0QTtXa597X+T0RAegEdH2P7M9KbAS2eJP3+bvtXFHgRIChSGahT3PUEggn64TyzS6LLLKcQiV9CeHtDX3ZJrsELTDeDR/AESH8Re3nggaj2DroB6MY7686NT1xMZwsVs77qnh+v5/UPSBRUEZRp2OU2FtQe8CWfFqGhbEmKEid3HPGW8UIWCWlpLyl5Dj5LQ3sXR2hst95HqITm2GzRpaQeA4Ov/PoHF7aV9E3GGxkqUzoreNWL8Tc79ZezGf5WeDF8P6vt7qpJ1GpK1xI+cFzvdc2LXpNAK/0JJt35ltuHGpQ==
T2R51Y8VyctEZFf14bwP5d7UPpCJtJwj3wSK9vmJkDeEutfWtWnl3ACB0npXJGZXgTHSZZwKHy4OMNeCH78NrcNZozc3m7lyU/7QuS4Pi9iX7KhEU6HdbFeV5UpCdLOzPDMGaBZXEYRAZXwtFyH//Zxa4nx3gNHOsyNuks5vl9pgT7AuhupmdOhO3PUhBk3K9XiwWtfPG3zpBPeWgQvBDddcVJTV/gu0kyBLHGiefga8S8CkQyt9+jEFDOe97PhxkxFcAdcdgvW8pd7brNia1v7SO0JrXvlnCkc8rR3gz1RSjNhn2t5DuQK9RoNEKcmXLpe/1D96rLYXUoJ4HjsiOGmSegLER6LW49RKV10CM+MRmEYYA8c6hY2Xx7xrjBsD2rmAo+pwS3OvTvEeCz9eLt1e4KLkTKJ+QUk4zMkwvh5NNjkcBWpCs348cPG9QJZpWZbvuhEOOc3MxYQeSZtJEnwpzHFBVUqvVWR92JIoEXHbf9AHmKMxOxxnLkVNWaQ7JhdRkyIp3RCmuRz3tz7T9hIW/yL+Ox+ZTm36cSSo7O0GVYK0ytTrAcwR6doY7iG2LtiRAR/OJF/t9rXZcLvgdc3R492c7nX5RgOgmEWMatl7FgEyM/YkjH44B6QYReOzkfWtiqphPhlVqAyXR6gLF4ZD0uKVvd3S/VGxJ53KPlGVepKDoF1YJiCiZ9XGD9IyGQhOdf9pivu2S/04pu5N6AJDvKWYNpMwAjp3GmSYL6rI6zDypQyCUsLPJhho8SEJgVBrVXG2yiku0C/wn+C8n4uB0mFwo5ac2MJlndKjChOt4Z+WRO0d6vqw7xZ+X1gTioyP4mUlAMsKawHadUmcwLQPavL6chXaUlWF22aUXB/XD68S3D+ekHcaWwoT7l1ILtOSWvep70cd18pScpUBjEso+wUeJCkVlL0WvN9tpcnCnW5vjYfHpph1rOLmSDYhs8W08u0vEkJSqrAcD0fJ4myjjxHs8wCLo/Ad/ZiiuggyHP+Af6eXNMioc9OKyC65qOM6WED0pawkZd+hCvdDEiTqDS2e3vZ3KpdmkBOHv5h50ddct8v5aucdzlvPRnGVUbL+VDKHCzgSBDslWYiJk0AocrnU2MCT1EWgP4c89OS0AGzXSSivkhKuQ99ApRlUD4cp1uTteHgtYXuYf4TxjGJ32hBMA9+gfRuj5CwNaLawdbYPzsWEkALBMVFcWnk+kbCUjecSaSeXqGr/HHKkEnSUBO6HwU8LOQ4o4qbu54L1159QBKrkjbUv+cJFSMyu1gv7Cnt227xYc7Ca7YgU+/RYxcbEue345iPCPftaI0Q6ZUHHNtf9nzOl6mfsdqGT0RC17JlHaAdEbvhbt4JQOdsWvDYCTLaQChSeKUylvz4qzHV5nuV4fK9NsgR34AifUNmfT8l+cgHVRWICDAGcahHb8z8nTpAPIVPFQj0wXSDQd/1EmJUijWdtGkB5oo0YknEYYUzaYlpO4hv9Hppv7TgWsbeUhuaR


Xem thêm: Các Cách Làm Trắng Da Nhanh Nhất Từ Thiên Nhiên, Các Cách Làm Trắng Da Tại Nhà An Toàn Và Hiệu Quả

T2R51Y4hm8R6PZ59/6KvsgPUE5+JuoYjzyaCdbqCMuLcutdyd27l2KzaC+3wmS+zfJ27qtJJtkTAd5QqxFzNq0XCRNT6n1q2VR0Nom8Z3v29nHycHeV4tMNXn5jrOscTb+mBZ17FxGefpAQnFw1/KzMUSbl4ztUrdCXPAoVzPI+0l7AopPGedO/kVf+nnZeOFqIdl5mNHvSyAALYzQzwRJvrLVuYsIN8nSBsjxagMFt9vYRvxozM3xpTjKmepMqSZQ646dH+8godNXtqLqCt1lkrtdi3820pCHc8rQHpKYoVl3MmCUEONnqES4NbC95oMpv8wh11FaHWhdC2HiS2Y3d3NExov6LW4YEJ5wiZ9OjyWMmDxsz7UslVfLaITrGQnQ5EfW3cGznXkzqxp7+mkGvQCyU3Ec7fv6pdMC/2vh5pdWq1b+v/Aslu5nawT8N8WZfPoR1AMsjIxZ4ea42YEmaCjbLERwIIALC5kcYwvbDRdJVPFXH8LhxnLmJGOz/7LVgSP3kxFhumDk+Vb3DKo4J3JG+yuMzZnfJKzvk8H/NuiEgpZ1Shzweow44BMdFZIdixAR39q8QcW3OecAcVtLLZUU2Tpn/5WE1Eau8YjjzyTQT5arX5GJdyLeyryUAzw7IeFIAljYVP4KvUkjkIswpK0yND8wdz8xk+9PMNN1GF+gUo80p6INuibNJk28EyllJq+vAuidmsyvb5aQ2uJgvoM6nACJU2Ah9wv4meLwAxSfzjpR8CkUVll5e7lrFFDCluDDq9yil6l+0TwBBfRcwroSCmHozdVlmO2RN7VJfSQXZs23yYfain8bc/2NAClPJwIDpCB0JyRk/VOkYxFP1fYfL7alQ+oHeKUnyBndeplGq/EXHNEg8CFQ5bzFyjLmV292T7eBwPNY9SYz5KQvo+/UsV5fDF2/GHbp+/Io6KPTu7TdKKpxGvU+vmXBEr+RAP8qWFYYkcTlWoeRaT+pTgxxDO6MHK7biWnL9xvEF8qz0P5Ed05AllNQgRuTAS1neXvkB+VQe0QPXByvfk6wPgQ/Ud3r7iU5RlkAsO5I2xhNdFPpHQrLdOwfKMr/dxjJDl9aYc99tltYzvwRN50kF/U5UnxJuLKe7lb9eWtWM0HjX9A5s4pfFoghGJKoOXgxzjygcrMH0Pe+SVnFX3wylxfmKShURZ15qgrIHG5y1+/SzBYFyZ2LUSJx9Jm6jzJiSYC33cdcRb5ioiiK37NGiK25aYiEAVb8KksuzN5sOh6wwvBOSnB2ZLOcJ23LWymegey4+22LAMf7Ca64kU5FaXxdBNwcr48awRtOO5YpKFK0hpdgVc0QsLmeboPjkFTl4YhVcegLZeL2zASsNPcXbTtNXcS1BOjGylM0DrtD0zgmYxFDcE6LVCUdkiUENK69rXauISsgHZzDgys0Y2Pc2SnToFQXMPoivoQiWbKuSRI+bEViQ7xe2/ep03pkzMXP6DuE0bthabW07yHEXeQiEEU3xJEhWPPqRSgWFj99Dhe8+Q1UuRkM5ZoxItv93wITKsGztLYIYnUXykOnSMpg4q3Dzoz+5IyUdF3Mxv4H/4R/dnZ8ALxa9BslCECw40/mCwwM7EBj6UPvcE3B+pq+45Zfc/4g0auy8+faV62FmmEx3MLdNumwaIJFM8URNwRVrBAnY7Y0YQ1oEjpCeGV8svpGG4G5Il0aVLZYSihoGxHbah1dsxNMGkDwO/HCd9GGbMHdqmK9ETZYE2W6aYp85yERvfNbe27SO3lwyeMFuoqQJfcNpqZ3Rxw6rOOm1zjL7c64OgVdlaR0+nN/x90pjxBZVURxJVrrmUI8G7tZwaBFHlLwci8bp68ifj6+rw9pfwWWHYrqLPY9pfxQ458RPcjpk8/ul/yhNISiifVEzIOaxTdpwNOfLtZ1LqNGIh89RwQzGYvMZUZ8BxCQcIciooPcmgJ2XWya6p2ShoiVfzvAoRHTEdOrGrtBXPnaUdRz3yzcYskPaXdCzodiSbiOecQLu4qQ8FZDViYCF3tJdUEeiZNAoq8Ev0BoG85lYfY5wAdsiUVtoZC3irJ3SkSs0G8bnuSNvRgEJPefbJNeaLv3AEndC2NtvsOmBxaY6fguKHUXCuduwRdTfq6SBq349Lp4pEsYSLWM73Lu4TAEuz3VXzQYFRM0PkU6owCNln8uZksO/PWDo/rxKyPRv7SX2zsziAcKx4Q1nVl6RxO04G/gIESOfiF9iKcUEYBjvS5IncBPGF5rMOeo8QPJRoWHrkOaprRIeGaTuI/wVyGJegyjCf1a172nhtXdg0nUCRfCSlBT2cZt+BVYu36RjkIWTTLPJS7R66relrXbyPhySRt40cHW2XTBxEq5bqTY2JfuB3m1liT2C0VdfqRkhewDeAzc4tWHERa97joa+XrM8GrFOO19CHAMGCtUYE/DzuF5I3oCc8CQ2yDQ48CiB27aZEl7qxXVWyhhrgewR0RJ9v5AQWR2CrzaDcoRLsDnN44qfN/YfeVxbg4WTP0ZgDjnTIApUqvqU51FACS96WXR0nyDxh/gftC77IdMzkaWxNs6ZJOi27pDXX1eXyb/N/OBxTufR0ZJsLkPbdG/5mBZHKi0ans1Hb8MeV8tHnQpod2Cb/fpNZZA0n7L6Y07aIt35rjUcdjqKJl7525gD43cTwdhggWCYJEejRi+ifAKBHPD+lullKgODx+tydSmxl/GMfpCKb5sGilO2hislVgy9Z22GbYd9DmfEYy6ajwhau31mu/3yhgyNMR5kRwtYsMBXRfZPvL9vN0mpVhvW86+azjspWWnME5lgDtJNsp2fTzCZAYtuOq6p+KlgKAIRA98pZcO19tRK8ncNSDZJRoeW8zFkIKvWpn+/70VJcsabPYFdJmD/wxTq7EPyAR5HsvubqIG18KS73AM/jhE+cyQHOziRHtUhXNqLOaUxYr/+miVyP8t1FCDy3la604lSiyNK74gz3Bgnw9URgrYB6IJOdxV+FIh7kxTcgoQ6Hijh6N+irBLVD7pktZzSp8KDR9Dm9XqwmrCa3GZ5/UgyJQoYMEX+BLIf/N/YSgg==